tiếp tục cày hugo

dùng hugo một thời gian, bắt đầu hiểu cấu tạo và khái niệm của nó, thấy những e ngại trước giờ về sự phức tạp của nó hoàn toàn vô lý

from hexo to hugo

hexo dùng hay nhưng có vẻ không đủ động để làm webshop. Tao đang ý định chuyển sang hugo

cơ bản về vue

kiến thức cơ bản tác dụng không lớn khi làm project tạng copy paste, nhưng nếu va vấp trong quá trình làm mà không có cơ bản thì không biết hướng giải quyết.

references:

lý do vue ăn đứt react (techtalk.vn)

cần bộ tool khác cho webshop

Tính linh động của static site không đủ để làm webshop. Mât toi cả tuần trăn trở... huhu

vuejs, nuxtjs, netlify blog

Định không thèm ngó ngàng gì đến mấy thứ lằng nhằng rắc rối này nữa, nhưng thấy cái theme có vẻ hay. Thuổng về nghiên cứu dần.

references:

introduce to bael blog theme (jake - dev.to)

headless ecommerce

nền tảng headless đang được coi như thế hệ kế tiếp của B2B, nó là gì?

references:

2018 ecommerce predictions (four51)

my next big thing

Quá nhiều thứ phức tạp cần tìm hiểu.

setting up vuejs with airtable

dùng vuejs đọc dữ liệu airtable qua api

references:

basic intro airtable api (medium.com)

gatsby again?

chuẩn bị cho quy trình tự động hóa thông tin

a recap of front end developer in 2017

tổng kết 2017 của Trey Huffine

references:

recap of frontend dev 2017 (gitconnected)