messy code — sửa hay xây mới?

dựng site xong muốn sửa lại style & template cho gọn gàng sáng sủa, thấy làm lại cái mới từ đầu còn tốn ít công sức hơn