thay giao diện mới

không khó nhưng có mấy chỗ cần nhớ, ghi lại cho khỏi quên

references:

buonban theme (buonban)

thêm thắt tí động đậy

làm theme hexo như nào?

update pitung theme

change to my own theme