bình pha trà, bình ủ trà thủy tinh quả bầu có áo giữ nhiệt

get it NOW for
62 k vnd