một lưu ý với permalink của hexo

from hexo to hugo

hexo dùng hay nhưng có vẻ không đủ động để làm webshop. Tao đang ý định chuyển sang hugo

cần bộ tool khác cho webshop

Tính linh động của static site không đủ để làm webshop. Mât toi cả tuần trăn trở... huhu

hexo post file name

references:

hexo writing (hexo.io)

thay giao diện mới

không khó nhưng có mấy chỗ cần nhớ, ghi lại cho khỏi quên

references:

buonban theme (buonban)

scaffolds by now

lưu tạm đây cho khỏi quên

references:

hexo scaffolds (hexo.io)

google maps in hexo site

thêm bản đồ vào trang contact

references:

hexo-tag-googlemaps plugin (hexo.io)

html span tag in hexo markdown post

lỗi hexo render, hay gì?

code highlight to prism

thêm thắt tí động đậy