messy code — sửa hay xây mới?

dựng site xong muốn sửa lại style & template cho gọn gàng sáng sủa, thấy làm lại cái mới từ đầu còn tốn ít công sức hơn

những lỗi thường gặp trong thiết kế web

references:

articles website design mistakes (Nikita Obukhov - tilda publishing founder)

nhặt nhạnh và so sánh mấy kiểu bày hàng chợ

Hầu hết các trang thương mại điện tử lớn đều có cùng kiểu trình bày.

references:

Improve shopping experience (ecommerceuxdesign)

mouse-over

references:

card hover animation (dev.to)

html span tag in hexo markdown post

lỗi hexo render, hay gì?

code highlight to prism

highlighting text problem

vấn đề highlighting riêng phần text của một khối chữ khi trình bày trang web

references:

multi line padding text (css-tricks)

lại muốn sửa giao diện blog

references:

building static site with nunjucks (smashingmagazine.com) pros and cons of card-based design (medialoot.com)

làm theme hexo như nào?

ba cách làm style cho react