gatsby again?

gatsby-again

Cuối năm ngoái đã dùng thử, nhưng giờ quên tuột cbn hết rồi.

Tao đã dùng SlackIntegromat cho vài thử nghiệm nho nhỏ, tự động collect message từ slack channel rồi ghi thành data table (google sheet hoặc airtable). Mấy tháng qua dùng phát nghiện hehe.

Nay ý định thử đào bới sâu hơn. Bước đầu đặt mục tiêu nhỏ thôi:

  • cài đặt và chạy được gatsby trên local computer
  • dựng ra được cái blog dùng airtable làm nguồn cấp dữ liệu.
  • deploy it on netlify

Rất hào hứng, bởi vì tao mò được trên Airtable blog bài hướng dẫn (có vẻ) rất chi tiết. Trên gatsby có sẵn nhiều starter theme. Ý định trước hết là cứ copy-paste theo hướng dẫn cho nhanh.

install

Cài đặt gatsby bằng yarn thấy ok nhưng không chạy. Lý do chưa biết. Vẫn phải dùng npm

npm install --global gatsby-cli

Cài xong thử tạo site mới theo hướng dẫn

gatsby new airtable-blog https://github.com/davad/gatsby-hampton-theme

Teminal chạy ra một đống lỗi (như mọi bận). Kiểm tra các phiên bản node & npm đều ok, npm uninstall -g yarn, dơnload & install yarn for windows cũng không ăn thua. Thử thay Gitbash bằng Window Powershell, đổi starter theme thành https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-blog thấy ok.

Lưy ý mấy thứ này mỗi lần install hoặc remove chạy rất lâu (quá nhiều file cần tải/đọc/ghi?). Mất khoảng 15p mới cài xong. Thử gatsby develop rồi vào localhost:8000 thấy ok rồi (cũng phải mất một lúc lâu mới khởi động xong)

airtable

  • khởi tạo table, fill vài record ví dụ
  • lấy table id và api key

Tao tắc tị ở chỗ này. Copy - paste code mẫu không ổn, vì code theme khác nhau. Đọc từ đầu để lấy cơ bản quá mất thì giờ.

Vấn đề ở chỗ nào? Phiên bản windows quá cũ (đang zùng win7)? các thư viện dependency không đầy đủ? Môi trường chạy không phù hợp? Cả đống câu hỏi nảy ra mà vẫn mù mờ đéo biết giải quyết thế nào. Chưa có ý định cài lại hoặc nâng cấp windows.

Tạm dừng lại đây đã.