fotofun service update

Làm content cho site thực sự khó. Đừng tưởng lên mạng xem thằng khác làm rồi áp dụng cho mình là dễ. Cần rất nhiều thứ support cho ý tưởng, không chỉ là chuyện tiền nong.

dịch vụ chỉnh sửa, cắt cúp hình ảnh cho các shop online

get it NOW for
from 100k vnd

cloudinary - automate media deliver

references:

cloudinary solution (cloudinary documentation) what is CDN (incapsula.com) cookbook (cloudinary)