thay giao diện mới

không khó nhưng có mấy chỗ cần nhớ, ghi lại cho khỏi quên

references:

buonban theme (buonban)