tiếp tục cày hugo

dùng hugo một thời gian, bắt đầu hiểu cấu tạo và khái niệm của nó, thấy những e ngại trước giờ về sự phức tạp của nó hoàn toàn vô lý

from hexo to hugo

hexo dùng hay nhưng có vẻ không đủ động để làm webshop. Tao đang ý định chuyển sang hugo

tóm tắt vài thứ đang quan tâm

quan tâm nhiều thứ quá đâm lười viết. Cả chục năm rồi vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thoả.