why love generative art?

Bài tổng hợp rất hay về nghệ thuật trong thời đại công nghệ. Thêm công cụ sáng tác cho nghệ sĩ.

references:

why love generative art (artnom)

how is schooling in Vietnam

Well, honest I should be, the word is “hellish” — Tao đồng ý với ý kiến này. Không bởi vì lượng kiến thức bọn học trò phải tiếp thu, mà vì rất nhiều trong số đó được xây nên từ dối trá.

references:

thảo luận trên Quora (Shirley Featherquill)

vuejs, nuxtjs, netlify blog

Định không thèm ngó ngàng gì đến mấy thứ lằng nhằng rắc rối này nữa, nhưng thấy cái theme có vẻ hay. Thuổng về nghiên cứu dần.

references:

introduce to bael blog theme (jake - dev.to)

wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.

lạc đường cmnr!

Web đã trở thành một thứ biến thái. Chức năng chính của nó giờ là bán hàng. Bọn dùng web để chia sẻ thông tin, kiến thức chỉ sử dụng hết một góc nhỏ.

references:

The web I want (Chris James — dev.to)

lược sử lập trình ngôn ngữ

Đọc cười xoắn mẹ hết cả ruột. Bê nguyên văn về bày cho vui cửa vui nhà.

fotofun service update

Làm content cho site thực sự khó. Đừng tưởng lên mạng xem thằng khác làm rồi áp dụng cho mình là dễ. Cần rất nhiều thứ support cho ý tưởng, không chỉ là chuyện tiền nong.

những lỗi thường gặp trong thiết kế web

references:

articles website design mistakes (Nikita Obukhov - tilda publishing founder)

headless ecommerce

nền tảng headless đang được coi như thế hệ kế tiếp của B2B, nó là gì?

references:

2018 ecommerce predictions (four51)

my next big thing

Quá nhiều thứ phức tạp cần tìm hiểu.