xảy chân rơi vào địa ngục

Trước giờ vẫn tránh dùng Vim hết sức có thể. Thế điếu nầu xảy chân vồ vào Emacs. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

from hexo to hugo

hexo dùng hay nhưng có vẻ không đủ động để làm webshop. Tao đang ý định chuyển sang hugo

tóm tắt vài thứ đang quan tâm

quan tâm nhiều thứ quá đâm lười viết. Cả chục năm rồi vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thoả.

lại ầm ĩ chuyện tiếng việt

Thiên hạ lại ầm ĩ phản đối dạy tiếng Việt theo cách mới của gs Hồ Ngọc Đại. Thiết nghĩ thôi cứ kệ mẹ bọn chúng. Để một bọn học thành người văn minh, còn bọn kia học thành người Việt là được.

cơ bản về vue

kiến thức cơ bản tác dụng không lớn khi làm project tạng copy paste, nhưng nếu va vấp trong quá trình làm mà không có cơ bản thì không biết hướng giải quyết.

references:

lý do vue ăn đứt react (techtalk.vn)

cần bộ tool khác cho webshop

Tính linh động của static site không đủ để làm webshop. Mât toi cả tuần trăn trở... huhu

wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.