ladeoji 4.0

truyền thông khoảng 1 năm trở lại đây ra rả cách mạng bốn chấm không. Nó là đéo gì?

lạc đường cmnr!

Web đã trở thành một thứ biến thái. Chức năng chính của nó giờ là bán hàng. Bọn dùng web để chia sẻ thông tin, kiến thức chỉ sử dụng hết một góc nhỏ.

references:

The web I want (Chris James — dev.to)

fotofun service update

Làm content cho site thực sự khó. Đừng tưởng lên mạng xem thằng khác làm rồi áp dụng cho mình là dễ. Cần rất nhiều thứ support cho ý tưởng, không chỉ là chuyện tiền nong.

dịch vụ chỉnh sửa, cắt cúp hình ảnh cho các shop online

get it NOW for
from 100k vnd

lại muốn sửa giao diện blog

references:

building static site with nunjucks (smashingmagazine.com) pros and cons of card-based design (medialoot.com)

làm người tốt???