messy code — sửa hay xây mới?

dựng site xong muốn sửa lại style & template cho gọn gàng sáng sủa, thấy làm lại cái mới từ đầu còn tốn ít công sức hơn

html span tag in hexo markdown post

lỗi hexo render, hay gì?

code highlight to prism

integromat - gmail to gsheet

jảithích cơbản về hàm điềukiện

kết nối api với javascript

paginator added

nghịch code với ipad