lại ầm ĩ chuyện tiếng việt

Thiên hạ lại ầm ĩ phản đối dạy tiếng Việt theo cách mới của gs Hồ Ngọc Đại. Thiết nghĩ thôi cứ kệ mẹ bọn chúng. Để một bọn học thành người văn minh, còn bọn kia học thành người Việt là được.

tổng kết nửa năm

những toan tính mới

xét lại quytrình thựcthi webdev

viết nhảm cuối năm