lại sắp hết năm rồi

nhoáng cái, năm mới đã thành năm cũ, khao khát vẫn không thể phá cái vỏ lười biếng

một lưu ý với permalink của hexo

xế điện

bao giờ xe diện mới phổ biến?

ladeoji 4.0

truyền thông khoảng 1 năm trở lại đây ra rả cách mạng bốn chấm không. Nó là đéo gì?

messy code — sửa hay xây mới?

dựng site xong muốn sửa lại style & template cho gọn gàng sáng sủa, thấy làm lại cái mới từ đầu còn tốn ít công sức hơn

tiếp tục cày hugo

dùng hugo một thời gian, bắt đầu hiểu cấu tạo và khái niệm của nó, thấy những e ngại trước giờ về sự phức tạp của nó hoàn toàn vô lý

xảy chân rơi vào địa ngục

Trước giờ vẫn tránh dùng Vim hết sức có thể. Thế điếu nầu xảy chân vồ vào Emacs. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

from hexo to hugo

hexo dùng hay nhưng có vẻ không đủ động để làm webshop. Tao đang ý định chuyển sang hugo

tóm tắt vài thứ đang quan tâm

quan tâm nhiều thứ quá đâm lười viết. Cả chục năm rồi vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thoả.

lại ầm ĩ chuyện tiếng việt

Thiên hạ lại ầm ĩ phản đối dạy tiếng Việt theo cách mới của gs Hồ Ngọc Đại. Thiết nghĩ thôi cứ kệ mẹ bọn chúng. Để một bọn học thành người văn minh, còn bọn kia học thành người Việt là được.