how is schooling in Vietnam

Well, honest I should be, the word is “hellish” — Tao đồng ý với ý kiến này. Không bởi vì lượng kiến thức bọn học trò phải tiếp thu, mà vì rất nhiều trong số đó được xây nên từ dối trá.

references:

thảo luận trên Quora (Shirley Featherquill)