my next big thing

Quá nhiều thứ phức tạp cần tìm hiểu.

dịch vụ chỉnh sửa, cắt cúp hình ảnh cho các shop online

get it NOW for
from 100k vnd

wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.

nhặt nhạnh và so sánh mấy kiểu bày hàng chợ

Hầu hết các trang thương mại điện tử lớn đều có cùng kiểu trình bày.

references:

Improve shopping experience (ecommerceuxdesign)

bình pha trà, bình ủ trà thủy tinh quả bầu có áo giữ nhiệt

get it NOW for
62 k vnd

những trò bẩn kinh doanh online

reserching print shop design

design & copywriting

references:

printful homepage (printful)

kho hàng online?

Vài hình dung về tự động hóa quy trình

forget made in china

There is a new global buzzphrase — Made in Vietnam

bullshit web

interesting article by Nick Heer, we’re loosing our bandwidth to bullshit things

references:

death to the bullshit web (pixelenvy)