làm người tốt???

lam-nguoi-tot

Chổng mông vào lịchsử fát

Lịch sử, là zo bọn thắng trận biên ra. Cái này đéo ai cũng biết. Trong sử, vịtrí bọn thắng cuộc luôn ở bên sáng ngời chínhnghĩa. Lãnhtụ xưa, tuyênbố quyềnlực chúng zo ý trời. Lãnhtụ nay, tuyênbố quyềnlực chúng zo lòng zân.

Bấtkể lýzo nào, lãnhtụ fải là “người tốt”. Jáokhoa biên thế. Chúng mài tin thế, phỏng???

Tao đéo cãi. Trước quyềnlực tuyệtđối (*), mọi sự fảnkháng là vô nghĩa.


Tao biên đây vài ý tưởng, thẩm tới đâu tuỳ tâm chúng mài:

#1

Thống khổ zo “người xấu” đem lại, nhưng bikịch nhânjan luôn zo “người tốt” gây nên.

#2

Khi chúng mài tựhào mình đứng bên chínhnghĩa và cămthù sâusắc kẻ thù của lãnhtụ, đó là lúc chúng mài sắp gây nên taihọa.

#3

Người tốt nắm quyền lãnhtụ là thảmhọa cho cả zântộc.

#4

Mọi hànhvi chănzắt đều hướng đến mụcđích làm thịt.


Tạm thế đã. Tóm lại làm người tốt chả ích lợi đéo ji.

Hãy ghi nhớ: Tính toán dựa trên cơ sở lợi ích, trong mọi trường hợp, đều dẫn đến kết quả đúng.


(*) Đừng cãi. Thứ zuynhât cothe gọi là “quyền lực tuyệt đối”, chính là tưzuy bên trong củ sọ của lũ đầu bò chúng mài.