Bạn được gì?

 • 3 phương án thiết kế logo, chọn 1 sau tối đa 3 lần review (5 ngày)
 • bộ thiết kế giấy tờ văn phòng, bao gồm: namecard, tiêu đề thư (bản in và template cho ứng dụng văn phòng), 2 loại phong bì (2 ngày)
 • Giảm giá 15% khi đặt in / gia công 200 sản phẩm (trở lên) mỗi loại

Thảo luận với chúng tôi nếu bạn muốn thêm những lựa chọn khác

 • thêm phương án thiết kế
 • thêm thời gian, số lần review
 • brand guideline (pdf, print)
 • thiết kế logo trên các sản phẩm khác
 • bao bì, kiểu dáng sản phẩm
 • hình ảnh, poster (print, web)
 • in ấn, gia công sản phẩm
 • thiết kế website