thiết kế lại từ đầu?

thiet-ke-lai-tu-dau

Ngại mãi không được. Nay jở site cũ ra xem. Ý định làm lại.

Ông ý đây

Ngày đó, Jekyll là côngcụ quen tay nhất sau Wordpress. Tao không chọn WP vì muốn hạn chế khả năng tùy biến của khách. Một website với nhiều khả năng tùy biến, thực sự là thứ mang lại rắc rối. Mặc zù yêu quý khách hàng rất, thế nhưng tao không ý định mất thì jờ chạy theo chùi đít cho chúng.

Thời jan chứng minh lựa chọn của tao là chính xác.

Lý do làm lại

Thời điểm dựng ông ý, kiến thức webdev của tao rất hạnchế. Thời gian mày mò thử - sai quá nhiều. Đầu óc như thùng nước gạo. Nản rất.

Mấy tháng sau đó, tao đâm đầu vào một hobby khác. Âu cũng là fản ứng của não bộ khi bị quá tải.

Thời jan ông ý hoạt động, thỉnh thoảng tao có đảo qua xem. Ý định sửachữa không chỉ nảy ra một lần. Nhưng ám ảnh trước đây vẫn còn quá lớn. Thực sự ngại.

Nay khách đưa yêu cầu nâng cấp, nói chung cũng là dịp để sửa chữa những sai sót trước đó. Bắt tay vào làm thôi.

làm lại như nào?


setting up

Có kinhnghiệm từ trước, zựng một hexo site rồi zùng netlify deploy nhanh thôi. Ghi lại cũng không thừa.

Computer:

 • cd c:/www/OneDrive - tao muốn zùng OneDrive để backup
 • hexo init dvagribank.gitlab.io - khởi tạo site

Gitlab

 • tạo group dvagribank - đỡ lẫn lộn project khác
 • tạo repository dvagribank.gitlab.io

Computer:

 • cd c:/www/OneDrive/dvagribank.gitlab.io
 • git init
 • git remote add origin git@gitlab.com:dvagribank/dvagribank.gitlab.io.git
 • git add .
 • git commit -m "khoi dong"
 • git push -u origin master

Netlify

 • đăng nhập, thêm project mới, chọn repo từ gitlab
 • netlify tự động detect và cài đặt thông số mặc định
 • đợi deploy (mất khoảng 1 phút)
 • sửa domain name (http://dvagribank.netlify.com)

Xong rồi đấy!!!