css grid for beginer

css-grid-for-beginer

https://mozilladevelopers.github.io/playground/css-grid

Mấy lần dịnh ápzụng cho thiêtkế lôc, nhưng con lôc dơnjản này khôngcần fưctạp dếnthế.

Vẫn qwantâm, chưa có zịp zùng dến.